Vyhláška č. 88/1951 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950

Čiastka 45/1951
Platnosť od 15.11.1951
Účinnosť od 15.11.1951

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1951 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.11.1951

Pôvodný predpis

15.11.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené