Nariadenie vlády č. 5/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti

(v znení č. 21/1954 Zb.)

Čiastka 4/1951
Platnosť od 05.02.1951 do01.05.1961
Účinnosť od 14.05.1954 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené