Nariadenie vlády č. 35/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov

Čiastka 21/1951
Platnosť od 30.04.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1953
Zrušený 105/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 - 31.12.1953 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1951 - 31.12.1953

Pôvodný predpis

01.01.1951
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené