Zákon č. 18/1951 Zb.Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov

Čiastka 12/1951
Platnosť od 17.03.1951 do01.06.1954
Účinnosť od 17.03.1951 do01.06.1954
Zrušený 27/1954 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené