Nariadenie vlády č. 107/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov

(v znení č. 25/1957 Zb.)

Čiastka 50/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1958
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1958
Zrušený 83/1958 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené