Zákon č. 55/1950 Zb.Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska

Čiastka 27/1950
Platnosť od 03.06.1950 do31.12.1993
Účinnosť od 03.07.1950 do31.12.1993
Zrušený 300/1993 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené