Vyhláška č. 54/1950 Zb.Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania

Čiastka 26/1950
Platnosť od 31.05.1950 do31.12.1991
Účinnosť od 31.05.1950 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.1950 - 31.12.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.05.1950 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

31.05.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené