Nariadenie vlády č. 19/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov

Čiastka 9/1950
Platnosť od 15.03.1950
Účinnosť od 15.03.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené