Vyhláška č. 151/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku

Čiastka 62/1950
Platnosť od 24.11.1950 do30.04.1952
Účinnosť od 24.11.1950 do30.04.1952
Zrušený 13/1952 Zb. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.11.1950 - 30.04.1952 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.11.1950 - 30.04.1952

Pôvodný predpis

24.11.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené