Zákon č. 148/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch

Čiastka 62/1950
Platnosť od 24.11.1950 do31.07.1952
Účinnosť od 24.11.1950 do31.07.1952
Zrušený 34/1952 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.11.1950 - 31.07.1952 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.11.1950 - 31.07.1952

Pôvodný predpis

24.11.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené