Zákon č. 144/1950 Zb.Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do31.12.1950
Účinnosť od 01.12.1950 do31.12.1950

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1950 - 31.12.1950 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.1950 - 31.12.1950

Pôvodný predpis

24.11.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené