Nariadenie vlády č. 121/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva

Čiastka 48/1950
Platnosť od 07.08.1950
Účinnosť od 01.04.1950
Redakčná poznámka

Predpis č. 121/1950 Zb. stráca platnosť na základe predpisu č. 54/1956 Zb., pokiaľ priznáva nárok na mzdu (plat), prípadne na ich časť v prípadoch, v ktorých zákon č. 54/1956 Zb. priznáva nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo na peňažnú pomoc...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1950 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1950

Pôvodný predpis

01.04.1950
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené