Nariadenie vlády č. 1/1950 Zb.Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc

Čiastka 1/1950
Platnosť od 26.01.1950
Účinnosť od 26.01.1950

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené