Nariadenie vlády č. 7/1949 Zb.Nařízení o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy

Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949 do14.11.1952
Účinnosť od 27.01.1949 do14.11.1952
Zrušený 56/1952 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.01.1949 - 14.11.1952 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.01.1949 - 14.11.1952

Pôvodný predpis

27.01.1949
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené