Nariadenie č. 226/1949 Zb.Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch.

Čiastka 70/1949
Platnosť od 03.11.1949
Účinnosť od 07.11.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.11.1949 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.11.1949

Pôvodný predpis

03.11.1949
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené