Nariadenie vlády č. 174/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.

Čiastka 50/1949
Platnosť od 08.07.1949
Účinnosť od 01.10.1948

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1948 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1948

Pôvodný predpis

01.10.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené