Nariadenie vlády č. 124/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku "Československá automobilová doprava, národný podnik".

Čiastka 40/1949
Platnosť od 30.05.1949 do31.07.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.07.1952
Zrušený 148/1950 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 - 31.07.1952 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1949 - 31.07.1952

Pôvodný predpis

01.01.1949
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené