Zákon č. 84/1948 Zb.Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem.

Čiastka 33/1948
Platnosť od 30.04.1948 do10.06.1951
Účinnosť od 30.04.1948 do10.06.1951
Zrušený 45/1951 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1948 - 10.06.1951 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.04.1948 - 10.06.1951

Pôvodný predpis

30.04.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené