Zákon č. 325/1948 Zb.Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt.

Čiastka 110/1948
Platnosť od 31.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1949

Pôvodný predpis

31.12.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené