Zákon č. 323/1948 Zb.Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej.

Čiastka 109/1948
Platnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Účinnosť od 31.12.1948 do06.05.1953
Zrušený 33/1953 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1948 - 06.05.1953 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.1948 - 06.05.1953

Pôvodný predpis

31.12.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené