Nariadenie vlády č. 301/1948 Zb.Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov.

Čiastka 106/1948
Platnosť od 30.12.1948
Účinnosť od 01.01.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1949

Pôvodný predpis

30.12.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené