Zákon č. 274/1948 Zb.Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do19.06.1966
Účinnosť od 18.12.1948 do19.06.1966
Zrušený 36/1966 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené