Zákon č. 245/1948 Zb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.

Čiastka 93/1948
Platnosť od 17.11.1948 do30.09.1949
Účinnosť od 17.11.1948 do30.09.1949
Zrušený 194/1949 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené