Vyhláška č. 102/1948 Zb.Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod.

Čiastka 42/1948
Platnosť od 26.05.1948
Účinnosť od 01.05.1948

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené