Zákon č. 88/1947 Zb.Zákon o právu stavby.

Čiastka 43/1947
Platnosť od 10.06.1947
Účinnosť od 11.07.1947
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené