Vyhláška č. 78/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun.

Čiastka 39/1947
Platnosť od 27.05.1947
Účinnosť od 27.05.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.05.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.05.1947

Pôvodný predpis

27.05.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené