Vyhláška č. 70/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938.

Čiastka 35/1947
Platnosť od 07.05.1947
Účinnosť od 07.05.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.05.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.05.1947

Pôvodný predpis

07.05.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené