Nariadenie vlády č. 7/1947 Zb.Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních.

(v znení č. 136/1948 Zb.)

Čiastka 5/1947
Platnosť od 03.02.1947 do30.04.1952
Účinnosť od 19.06.1948 do30.04.1952
Zrušený 105/1951 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené