Nariadenie vlády č. 5/1947 Zb.Vládní nařízení o československém lékopisu.

Čiastka 3/1947
Platnosť od 27.01.1947
Účinnosť od 27.01.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.01.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.01.1947

Pôvodný predpis

27.01.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené