Zákon č. 27/1947 Zb.Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu.

Čiastka 13/1947
Platnosť od 04.03.1947 do31.07.1950
Účinnosť od 04.03.1947 do31.07.1950
Zrušený 86/1950 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené