Nariadenie vlády č. 24/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům.

Čiastka 12/1947
Platnosť od 27.02.1947
Účinnosť od 01.03.1947

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené