Nariadenie vlády č. 24/1947 Zb.Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům.

Čiastka 12/1947
Platnosť od 27.02.1947
Účinnosť od 01.03.1947

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.1947

Pôvodný predpis

27.02.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené