Nariadenie vlády č. 231/1947 Zb.Vládní nařízení jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.

Čiastka 106/1947
Platnosť od 31.12.1947
Účinnosť od 31.12.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.1947

Pôvodný predpis

31.12.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené