Zákon č. 218/1947 Zb.Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.12.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené