Nariadenie vlády č. 190/1947 Zb.Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.

(v znení č. 4/1948 Zb.)

Čiastka 90/1947
Platnosť od 21.11.1947 do30.09.1950
Účinnosť od 06.12.1947 do30.09.1950
Zrušený 85/1950 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.12.1947 - 30.09.1950 4/1948 Zb. Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

06.12.1947 - 30.09.1950

Pôvodný predpis

21.11.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené