Zákon č. 182/1947 Zb.Zákon o stíhání trestných činů proti státu.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené