Zákon č. 179/1947 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.

Čiastka 86/1947
Platnosť od 12.11.1947
Účinnosť od 12.11.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.11.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

12.11.1947

Pôvodný predpis

12.11.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené