Nariadenie vlády č. 157/1947 Zb.Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil.

Čiastka 75/1947
Platnosť od 12.09.1947
Účinnosť od 12.09.1947
Redakčná poznámka

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1948. Provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.09.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

12.09.1947

Pôvodný predpis

12.09.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené