Zmluva č. 154/1947 Zb.Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou.

Čiastka 73/1947
Platnosť od 01.09.1947 do12.05.1967
Účinnosť od 10.03.1947 do12.05.1967
Uzavretie zmluvy 10.03.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené