Zákon č. 140/1947 Zb.Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění.

Čiastka 63/1947
Platnosť od 08.08.1947
Účinnosť od 08.08.1947

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.08.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

08.08.1947

Pôvodný predpis

08.08.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené