Vyhláška č. 137/1947 Zb.Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Čiastka 61/1947
Platnosť od 01.08.1947
Účinnosť od 01.08.1947

137

Vyhláška ministra výživy

ze dne 26. července 1947,

kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Ministr výživy vyhlašuje podle § 1 zákona ze dne 7. května 1947, č. 89 Sb., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb.:


Vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami se zrušuje dnem 1. srpna 1947.


Majer v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené