Vyhláška č. 125/1947 Zb.Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavení obnově

Čiastka 57/1947
Platnosť od 17.07.1947
Účinnosť od 01.08.1947

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.1947

Pôvodný predpis

17.07.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené