Zákon č. 104/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.

Čiastka 48/1947
Platnosť od 24.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1947 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.06.1947

Pôvodný predpis

24.06.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené