Zákon č. 87/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.

Čiastka 41/1946
Platnosť od 08.05.1946
Účinnosť od 08.05.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.05.1946 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

08.05.1946

Pôvodný predpis

08.05.1946
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené