Vyhláška č. 66/1946 Zb.Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.

Čiastka 32/1946
Platnosť od 18.04.1946
Účinnosť od 18.04.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.1946 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

18.04.1946

Pôvodný predpis

18.04.1946
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené