Nariadenie vlády č. 233/1946 Zb.Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu.

Čiastka 103/1946
Platnosť od 27.12.1946
Účinnosť od 01.01.1947

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené