Zákon č. 206/1946 Zb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.

Čiastka 90/1946
Platnosť od 20.11.1946
Účinnosť od 01.01.1946

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené