Nariadenie vlády č. 154/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.07.1946 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

17.07.1946

Pôvodný predpis

17.07.1946
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené