Zmluva o mlčanlivosti (§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.)

Pre dostatočnú určitosť záväzku zachovávať mlčanlivosť je potrebné vymedziť predovšetkým rozsah povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to uvedením údajov, skutočností alebo dokumentov, o ktorých majú zmluvné strany zachovávať mlčanlivosť.

Autori: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Dátum publikácie: 11. 6. 2014
Dátum aktualizácie: 18. 5. 2021
Oblasti práva: Obchodné právoV súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka môžu zmluvné strany uzatvoriť aj zmluvu, ktorú Obchodný zákonník neupravuje ako zmluvný typ. Jednou z takýchto zmlúv môže byť aj zmluva o mlčanlivosti. Túto zmluvu možno uzatvoriť samostatne alebo je možné jej ustanovenia zapracovať do inej zmluvy.

Pre dostatočnú určitosť záväzku zachovávať mlčanlivosť je potrebné vymedziť predovšetkým rozsah povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to uvedením údajov, skutočností alebo dokumentov, o ktorých majú zmluvné strany zachovávať mlčanlivosť.

Na zabezpečenie záväzku zachovávať mlčanlivosť si zmluvné strany môžu dohodnúť zmluvnú pokutu. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká poškodenej zmluvnej strane v prípade, že zmluvná strana zaťažená povinnosťou mlčanlivosti svoj záväzok porušila.

Pozn. redakcie: § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Autor: Mgr. Veronika Tóthová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.