Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (§ 3 zákona č. 54/2019 Z. z.)

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznáva oznamovateľovi na základe žiadosti ochranu. Na to, aby oznamovateľovi bola poskytnutá ochrana, musí podať kvalifikované oznámenie. Pri kvalifikovanom oznámení prokurátor uzná podiel oznamovateľa na objasňovaní závažnej protispoločenskej činnosti, ale jeho identita pred zamestnávateľom nebude odhalená. Podanie žiadosti o poskytnutie ochrany je výlučným právom zamestnanca, ktorý podal kvalifikované oznámenie, a toto právo môže zamestnanec realizovať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, čiže aj v konaní pred súdom, ktorý koná vo veci súvisiacej s trestným oznámením, svedeckou výpoveďou alebo dôkazom predloženým zamestnancom.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Oblasti práva: Trestné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Prílohy

  • Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti / 13 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené